Consenso al trattamento dei dati personali

Souhlas se zpracováním osobních údajů

GARGANO CK s.r.o., IČ 28292731

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti GARGANO CK s.r.o., se sídlem Klimešova 34/50, Ořešín, 621 00 Brno, IČ: 28292731., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59161 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:

● jméno a příjmení, bydliště, datum a místo narození, číslo cestovního dokladu

● jméno a příjmení nezletilého dítěte (dětí), bydliště, datu, a místo narození, číslo cestovního dokladu

● e-mail, telefonní číslo

● preference týkající se dovolené a zájezdů Uvedené osobní údaje

Správce zpracovává za účelem marketingových nabídek Správce, tedy nabídky zimní/letní dovolené a souvisejících služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Zpracování osobních údajů je primárně prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

● Poskytovatel softwaru syrez s.r.o.

Správce se zavazuje spolupracovat jen s těmi zpracovateli, kteří dodržují nařízení GDPR.

Podle nařízení GDPR máte tato práva:

● souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat (vzít zpět, a to zasláním emailu na adresu gargano@gargano.cz nebo dopisu na korespondenční adresu Správce Gargano CK s.r.o., Gorkého 1, 602 00 Brno); odvolání souhlasu se nevztahuje na zpracování provedené v době, kdy souhlas byl poskytnut,

● žádat Správce o informaci, které osobní údaje Správce zpracovává,

● žádat Správce o vysvětlení ohledně rozsahu a způsobu zpracovávání osobních údajů, které Správce zpracovává,

● žádat Správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, a právo údaje aktualizovat nebo opravit,

● vznést námitku proti zpracování osobních údajů Správcem (ve vztahu k danému účelu),

● žádat Správce o výmaz zpracovávaných osobních údajů (k jejichž zpracování nemá právní důvod), Správce je povinen na Vaše žádosti a námitky reagovat do 30 dnů. Pokud máte pochybnosti o dodržování povinností v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem, máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem pro plnění povinností Správců při zpracování osobních údajů.